Klinika psychologie

Psychologická terapie je nezbytnou součástí léčby duševního zdraví. Vyprávění o vašich pocitech a prožitcích psychologovi vám pomůže identifikovat spouštěče a naučit se strategie, jak znovu získat kontrolu nad svými myšlenkami a chováním. V neposlední řadě ve spolupráci s psychologem rozvinete potřebné dovednosti pro zvládání budoucích nezdarů. Ať už je psychoterapie používána samostatně nebo ve spojení s medikací, umožňuje vám být aktivním účastníkem na vaší cestě ke zdravějšímu a šťastnějšímu životu.

V zařízeních AXIS MEDICAL nabízíme širokou škálu psychologických služeb určených k léčbě mnoha duševních onemocnění a také k řešení konfliktů mezi členy rodiny a zvládání stresových situací. Díky úzké spolupráci s naším kvalifikovaným týmem licencovaných psychologů se vám dostane vysoce individuální péče, jež bude přizpůsobena vašim specifickým potřebám.

Problémy řešené psychoterapií

Psychoterapie je základem léčby mnoha duševních onemocnění, včetně:

 • poruchy nálady – depresivní poruchy, dystymie, sezónní afektivní poruchy a bipolární poruchy.
 • úzkostné poruchy – obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha, panické poruchy nebo fobie.
 • poruchy osobnosti – hraniční porucha osobnosti, narcistická porucha osobnosti nebo paranoidní porucha osobnosti.

Kromě léčby duševních poruch je psychoterapie také účinnou metodou pro řešení mnoha životních problémů. Psycholog vám může pomoci:

 • přizpůsobit se velkým změnám, jako je úmrtí v rodině, rozvod nebo ztráta zaměstnání.
 • vyřešit konflikty s partnery nebo rodinnými příslušníky.
 • vyvinout účinné strategie pro zvládání stresu, úzkosti nebo hněvu.
 • zlepšit problémy s nespavostí nebo sexuální dysfunkcí.
 • změnit destruktivní chování a vytvořit zdravé návyky.

V medicínském centru AXIS MEDICAL navrhujeme individuální psychoterapeutické plány pro každého z našich klientů

Po zhodnocení vaší anamnézy, osobní minulosti a současného prostředí přizpůsobíme služby vaší situaci a v průběhu léčby je podle potřeby upravíme. Nabízíme:

 • Individuální psychoterapii: Při individuální práci s terapeutem začnete rozpoznávat negativní vzorce myšlení, chování a pocity a určíte způsoby, jak překonat osobní překážky. Existuje mnoho různých typů psychoterapeutických přístupů, včetně kognitivně behaviorální terapie, dialektické behaviorální terapie a interpersonální terapie. Váš terapeut rozhodne, který z nich pro vás bude nejúčinnější.
 • Manželské a rodinné poradenství: Pokud mezi členy rodiny dochází ke konfliktům, může terapeut působit jako prostředník, jenž podporuje jejich zdravé řešení. Manželské a rodinné poradenství podporuje aktivní naslouchání, porozumění a spolupráci s cílem identifikovat zdroj problému.
 • Dialektická behaviorální terapie (DBT): Tento specializovaný typ kognitivně-behaviorální terapie pomáhá identifikovat a zaměřit se na negativní vzorce myšlení a chování a prosazuje pozitivní změnu chování tváří v tvář každodenním problémům. Je obzvláště užitečná pro klienty, kteří se potýkají s nestabilními vztahy, sebevražednými myšlenkami a jiným sebedestruktivním chováním.
 • Online konzultace a terapie: Díky využití moderních technologií už je v dnešní době samozřejmostí možnost vedení psychologických terapií a konzultací s našimi odborníky online.

Psychoterapie v AXIS MEDICAL

Každý člověk se někdy v životě potýká s problémy. Není však třeba bojovat na vlastní pěst. Ať už bojujete s příznaky duševního onemocnění, nebo se potýkáte s obtížnou životní fází, AXIS MEDICAL vám může poskytnout psychologickou pomoc, kterou potřebujete, abyste zvládli své problémy a žili svůj život naplno.

Pro klienty, kteří mají podporu ve své rodině a jsou schopni udržet si vysokou míru samostatnosti, má ambulantní léčba duševního zdraví řadu výhod:

 • umožňuje klientům si udržet silné pouto s jejich blízkým okolím.
 • dává jim možnost nadále zvládat své každodenní povinnosti.
 • poskytuje klientům příležitost začlenit nové dovednosti pro zvládání problémů do každodenního života.
 • pomáhá klientům při přechodu z ústavní léčby zpět do reálného světa.
 • je cenově dostupnější než léčba ústavní.

Nejlepší léčebné programy jsou samozřejmě ty, které fungují. A nejlepším způsobem, jak zajistit, že se vám dostane té správné léčby, je spolupracovat s kvalifikovanými a empatickými psychology, kteří se snaží svým klientům pomoci dosáhnout optimálního duševního zdraví.

„Na vašem duševním zdraví záleží. Zdraví je stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady.“

V AXIS MEDICAL víme, že každý člověk, jež projde našimi dveřmi, si s sebou přináší jedinečný soubor příznaků a okolností, a jsme odhodláni vytvářet individuální léčebné plány navržené tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám každého klienta.